Çanakkale

ÇANAKKALE’NİN ÖNE ÇIKAN DEĞERLERİ

Çanakkale il sınırları içerisinde yer alan ve kentin coğrafi konumu ve yapısı, tarihi arka planı ve kültürel geçmişi ile ortaya çıkmış olan değerleri Çanakkale algısı ve kentsel pazarlama stratejisine temek teşkil etmek üzere belirlenmiştir. Değerlerin belirlenmesinde gerçekleştirilmiş olan envanter çalışmaları, akademik yayınlar, tanıtım materyalleri ve ilgili dokümanlar baz alınmıştır. Değerlerin fazlalığı ve ölçek değişiklikleri nedeniyle belirli filtreler uygulanmıştır. Bu filtrelemede değer sayısının çok yüksek olduğu durumlarda benzer nitelikteki değerlerin öne çıkan belirli bir kesimi ile değer sayısının görece düşük olduğu durumlarda yüksek oranda listelenmesine önem verilmiştir. Çanakkale’nin kentsel pazarlama stratejilerinin belirlenmesine yönelik olarak gerçekleştirilen çalışma, il için güncel bir değer envanteri ortaya koymak değil, algı araştırması ve stratejilere temel teşkil edecek şekilde bu değerlerin durumlarının ve kategorilerinin yorumlanması şeklinde uygulanmıştır. Ayrıca, gerçekleştirilen odak grup toplantısında katılımcılar tarafından önemsenen değerlere de listede yer verilmiştir.

Bu kapsamda değerler 5 kategoride analize konu edilmiştir:

  1. Doğal Değerler
  2. Kültür Varlığı
  3. Soyut Kültür
  4. Yöresel Ürün
  5. Efsane / Figür

Değerler Çanakkale Odak Grup Toplantısı ve internet anketi ile bilinirlik düzeylerini ölçmek üzere ilin karar vericileri, sektör yetkilileri ve kanaat önderlerine sunulmuş ve puanlanmıştır. Her bir değer için duyulup duyulmama durumu, kısmi bilgi sahibi olma ve detaylı bilgi sahibi olma durumları sorulmuş ve verilen puanlarla bilinirlik düzeyleri hesaplanmıştır. Bu çalışmanın amacı değerlerin ne derece turizmde kullanıldığının ölçülmesi, algı ve imaj durumları, saha çalışmaları ile kıyaslama ve pazarlama stratejisine yönelik eylemlere girdi sağlaması olmuştur.

ÇANAKKALE’DE DEĞERLER 5 KATEGORİDE, ANALİZE KONU EDİLMİŞ VE ALGI ÖLÇÜMÜ İLE PAZARLAMA STRATEJİLERİ BELİRLENMESİNDE GİRDİ OLARAK KULLANILMIŞTIR. ÇANAKKALE’DE TURİSTİK DEĞERLER ÇANAKKALE SAVAŞLARI VE TROYA DÖNEMİ İLE İLİŞKİLİ OLARAK YOĞUNLAŞMAKTADIR. ADALAR VE AYVACIK DOĞAL DEĞERLERİN VE SOYUT DEĞERLERİN ÖNE ÇIKTIĞI YÖRELER OLURKEN TÜM DEĞERLERDE İL GENELİNDE HOMOJENE YAKIN BİR DAĞILIM SÖZ KONUSUDUR.

Detaylı bilgi için posta@cioi.gov.tr e-posta adresine mail atabilirsiniz.