Çanakkale

Kent ve destinasyon markası, somut ve soyut değerlerinin kitleler nezdinde oluşturduğu imge ile doğrudan ilişkilidir. Kent ya da destinasyonlar yerel kültür ve aidiyet duygusunu, turistik hareketliliğini ya da ekonomik faaliyetlerini bu marka algısı üzerinden sürdürme eğilimindedirler. Bu algı yerleşik halkta ve ziyaretçilerde farklılık göstermekte ve başarılı bir marka oluşturmak isteniyorsa mevcut algılar kapsamlı şekilde analiz edilmeli ve marka değeri, verilmek istenen mesajla uyumlu şekilde oluşturulmalıdır.

Bu nedenle Çanakkale Kentsel Pazarlama Stratejisi ve Eylem Planı, Marka Kimliği ve Yönetişim Modeli çalışmaları geniş katılımlı ve kapsamlı bir algı araştırmaları bütününe dayandırılmıştır. Bu çerçevede, Çanakkale için doğru mesaj ve kimlik çerçevesini oluşturmak adına Çanakkale halkı, yurt geneli ve yabancı turistlere yönelik toplam 2500 kişi ile kapsamlı bir algı ve beklenti araştırması süreci yürütülmüştür. Algı araştırması ile tespit edilen hususlar ildeki karar vericiler, kanaat önderleri, tarihçi ve yazarlar ile dış paydaşlar ile yapılan birebir görüşmelerle detaylandırılmış ve odak grup toplantısı ile paydaşların değerlendirmeleri ile bütünleştirilmiş ve şekillendirilmiştir.

Kitleler haricinde Çanakkale’nin algısını ve olması istenen marka konumunu tespit etmek üzere Çanakkale’de kanaat önderleri ve paydaşlar, tarihçi ve yazarlar ile dış paydaşlarla olmak üzere toplam 60 kişi ile derinlemesine görüşmeler gerçekleştirilmiş, Çanakkale’de geniş katılımlı bir odak grup toplantısı düzenlenmiştir.

Tüm bu süreç neticesinde Çanakkale markasından etkilenecek ve marka kimliğini etkileyecek tüm kesimlerin fikir, görüş ve değerlendirmeleri bir araya getirişmiş ve ortak bir algı araştırması altında birleştirilmiştir. Bu yapısıyla Çanakkale Algı Araştırması süreci kentsel pazarlama stratejisi, kent kimliği ve yönetişim modeline girdi teşkil edecek olmasının yanı sıra Çanakkale’de karar verici konumunda olanlar, Çanakkale üzerine araştırma yapanlar ve Çanakkale ile herhangi bir alanda ilgili olanların istifade edebileceği bir referans çalışma olmuştur.

 

Detaylı bilgi için posta@cioi.gov.tr e-posta adresine mail atabilirsiniz.